TALLER D'HISTÒRIA DEL DOCUMENTAL


Des que el cinema documental va irrompre fa uns anys a les sales de cinema amb pel·lícules com Bowling for Columbine, Balseros o En Construcción, experimentant una mena de segona Edat Daurada, aquesta branca del cinema s'ha consolidat com una de les més dinàmiques i obertes a noves propostes, amb una presència constant, no només en sales, sinó en espais destacats de la televisió i, cada vegada més, dins de diferents formats digitals a la Xarxa.


No obstant això, les arrels històriques i els diferents moviments que han format part de la gran família del cinema documental o de no-ficció romanen desconegudes per a una bona part del gran públic.


L’objectiu d’aquest curs és posar a l’abast de totes aquelles persones interessades en el documental i el cinema en general tota una sèrie de títols que sovint són difícils de trobar o que, simplement, els seran desconeguts. El curs es planteja incentivar el debat al voltant d’aquests títols i situar-los en el seu marc històric, oferint la possibilitat de conèixer “un altre cinema”, així com les tendències i els autors més influents i destacats del gènere documental, tant a nivell històric com de les últimes tendències.


El curs es fonamentarà en una dinàmica participativa. A partir del visionat d’obres d’una destacada
rellevància històrica, es buscarà el debat i la reflexió entre els participants en el curs.


Aquesta dinàmica participativa es complementarà amb introduccions teòriques que permitin als participants tenir elements per comentar i analitzar els diferents visionats. Després d’una breu introducció al concepte de cinema documental, en cada sessió es farà una introducció al període històric que es tractarà.