CÀMERA I EDICIÓ PER AL DOCUMENTAL


Aquest curs es planteja com un complement al taller de documental, tot i que està obert a qualsevol persona que estigui interessada en aprofundir en certs elements tècnics relacionats amb la realització d’audiovisuals de tipus documental.
Si en el taller de documental ens centrem fonamentalment en el desenvolupament d’un projecte i en totes aquelles qu?estions que tenen més a veure amb la realització del projecte documental, aquí ens centrarem en les qu?estions més tècniques dels processos de gravació i d’edició.
Aquest segon taller s’estructurarà al voltant d’exercicis pràctics destinats a treballar diferents aspectes tècnics que permetin millorar l’aspecte formal dels projectes documentals.
Aquests exercicis es complementaran amb explicacions teòriques i exemples que ajudin a contextualitzar els exercicis pràctics.
Temari:


Càmera 1: Fonaments de càmera (balanç de blancs, enfocament, exposició, tipus d’il·luminació…)
Càmera 2: Principis de composició (pes visual, tipus de composicions, direccions de mirada dins de la imatge)
Narrativa audiovsiual (valors de pla, raccord, moviments de càmera, teoria de l’edició)
Edició 1: fonaments tècnics de l’edició (formats de video, eines per conversió, workflow i planificació)
Edició 2: Edició del so (recursos sonors: música, encavalcaments, veus en off)
Edició 3: Postproducció (títols, efectes, transicions, fotografies…)
Exercicis:


>Entrevista
>Retrat d’un espai amb fotografies
>Descripció d’una acció amb fotografies
>Descripció d’una acció o un espai en video
>Sonorització del video de l’exercici anterior
>Edició d’una peça lliure de 3’ a partir del material del taller